Mat og viten 3.12.19 : Hellas – «den vestlige sivilisasjonens vugge»: Om opprinnelsens myter og historiens tyngende arv v/Ageliki Lefkaditou

Arrangementsinformasjon

Siden 1800-tallet har forskere og forfattere gjort Hellas til fødestedet for «den europeiske sivilisasjonen». Charles Darwin skrev om «dette flotte folk» og forbindelsen til Vest-Europas «overlegenhet». Noen påsto at grekere stammet fra nordmenn, andre at engelskmenn stammet fra grekerne. Etter 1832 ble kontinuiteten mellom det gamle og moderne Hellas den greske statens myte. Her skal vi se på landet fra innsiden og utsiden: Hvordan har fascinasjonen påvirket oppfatningene av landet og dets folk? Hvilke nye myter og stereotypier produseres? Og tilhører antikkens Hellas mest Østen eller Vesten?


Ageliki Lefkaditou er filosof- og vitenskapshistoriker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum, født og oppvokst i Hellas. Hun er kurator for den prisbelønte utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser og har gitt ut artiklene «’This wonderful people’: Darwin, the Victorians, and the Greeks» (2018), «Observations on race and racism in Greece» (2017) og bokkapitlet «Yet another Greek tragedy? Physical anthropology and the construction of national identity in the late nineteenth century» (2019).


Meny: Gresk/tyrkisk meze

ikm
interkulturelt
museum
foredrag
sosialmiddag
mat